Loading
Loading...
Eyðublað Útprentun - 1, Útg.12
1. Barn / Child
 1. Ef fjöldi stafbila er umfram 31 tilgreinið þá ósk um ritun í nafnasvæði tölvukerfis Þjóðskrár Íslands (sjá leiðbeiningar): / If the combined characters in the childs' name surpass 31 (incl. spaces), please specify how you wish the name to be displayed in the national registry (see instructions):

 2. Ef fjöldi stafbila er umfram 44 tilgreinið þá ósk um ritun í nafnasvæði tölvukerfis Þjóðskrár Íslands (sjá leiðbeiningar) / If the combined characters in the childs' name surpass 44 (incl. spaces), please specify how you wish the name to be displayed in the national registry (see instructions)

2. Staðfesting og undirritun forsjáraðila / Conformation and signature
 1. Ef forsjáraðilar eru tveir skulu báðir undirrita beiðnina / If there are two legal guardians, they both need to sign the document

 2.  

   

  _______________________________________________

 3.  

   

  _______________________________________________

3. Leiðbeiningar / Instructions
 1. Afhending eyðublaðs: Þegar eyðublaði er skilað inn þarf að framvísa löggiltum persónuskilríkjum (íslensku ökuskírteini, vegabréfi eða nafnskírteini).

  Submission of the form: If the form is sent by mail a copy of a valid ID credentials belonging to the undersigned must be included.

  Stafbil: Fullt nafn er skráð í þjóðskrá og er sýnilegt á Mínum síðum á Ísland.is, en að auki er skráð stytt nafn (31 stafbil) og birtingarnafn (44 stafbil). Stytt nafn er dreift til notenda þjóðskrárinnar (t.d. heimabankar o.fl.) en í framtíðinni verður birtingarnafni dreift í stað þess þ.a.l. þarf að veita upplýsingar um styttingu á nafni ef það er umfram 31 stafbil. Ekki má stytta fyrsta og síðasta nafn. Sjá nánar reglur nr. 1025/2011 um skráningu nafna þegar ekki er unnt að skrá nafn manns að fullu í þjóðskrá og ekki næst samkomulag um hvernig með skuli fara.

  Characters: Full name is registered in the national registry and displayed in Mínar síður at islands.is, but in addition an abbreviated name is registered (31 characters) and display name (44 characters). Abbreviated name is distributed to users of the national registry (eg. banks), but in the future the display name will replace abbreviated name, therefore it is necessary to provide information about abbreviation. The first and last names in a person's full name may not be abbreviated. For further information see rules no. 1025/2011 regarding the registration of names when a person's full name can not be fully displayed in the national registry and an agreement can not be reached.

  Frekari leiðbeiningar um mannanöfn og nafnbreytingar eru á vef Þjóðskrár Íslands, www.skra.is

  Further instructions on names and name changes can be found online at Registers Iceland website, skra.is