Loading
Loading...
Eyðublað A-114, Útg.62
Athugið! / Attention!
 1. Ekki er hægt að skila eyðublaðinu rafrænt. / The form shall be handed in on paper.

1. Upplýsingar um barn / Information on child
2. Nafnbreyting / Name change
3. Birting nafns í þjóðskrá / Display of name in the national registry
 1. Ef fullt nafn er lengra en 31 eða 44 stafbil þá tilgreinið hvernig óskað er eftir að ritun nafnsins birtist í takmörkuðum nafnasvæðum þjóðskrár. Ekki má stytta fyrsta og síðasta nafn, nema með d., s. eða b. sbr. Jónsd., Jónss. eða Jónsb í nafnasvæðum sem innihalda 31 og 44 stafbil. Bil milli nafna telst til stafbila. Að öðru leyti er nafn skráð í þjóðskrá óstytt.

  If the full name is longer than 31 or 44 characters you must specify how the name should be abbreviated in the display name fields of the national registry. It is not allowed to shorten the first and last name, unless d., s. or b. for an example Jónsd., Jónss. or Jónsb


 2.  

4. Rökstuðningur / Reasoning
 1. Nauðsynlegt er að tilgreina ástæðu ef um breytingu á eiginnafni eða millinafni er um að ræða. Einnig ef óskað er eftir breytingu á kenninafni sem ekki er kenning við foreldri eða upptöku á ættarnafni.

  It is necessary to specify a reason if a change of given name or middle name is requested. Reasoning is also required when change in surname is requested that is not linked to fathers or mothers name or a family name.

5. Fylgigögn / Attachments
 1. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til þess að óska eftir frekari gögnum ef þörf er á t.d. fæðingarvottorð ef einstaklingur er fæddur erlendis, upplýsingar um ættingja sem bera 

  nafnið sem sótt er um eða rökstuðningi fyrir nafnbreytingu.

  Registers Iceland reserves the right to request further documents if needed f. ex. birth certificate if individual is born outside of Iceland, information on relatives that have the name being requested or further reasoning for name change.

6. Staðfesting foreldra (fósturforeldra/stjúpforeldra) / Parent (guardian) confirmation
 1. Ef forsjáraðilar eru tveir, skulu þeir báðir undirrita beiðnina. Ef barnið er 12 ára eða eldra þarf það einnig að undirrita beiðnina. Undirritaðir staðfesta að ofangreindar upplýsingar eru réttar.

  Both guardians must sign. If child is 12 years or older they also need to sign. Signature confirms that above information is correct.

 2. Foreldri (fósturforeldri/stjúpforeldri) 1 / Parent (guardian) 1

 3.  

   

  ___________________________________

  Undirskrift / Signature

 4. Foreldri (fósturforeldri/stjúpforeldri) 2 / Parent (guardian) 2

 5.  

   

  ___________________________________

  Undirskrift / Signature

7. Staðfesting barns 12 ára eða eldra / Confirmation of child older than 12
 1.  

   

  ___________________________________

  Undirskrift / Signature

8. Leiðbeiningar / Directions
 1. Afhending / Submitting

  Eyðublaðið skal afhent í eigin persónu í afgreiðslu Þjóðskrár Íslands Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða Hafnarstræti 107, 600 Akureyri. Sýna þarf löggilt skilríki.

  The form shall be handed in in person at Registers Iceland service center, Borgartun 21 105 Reykjavik or Hafnarstræti 107 600 Akureyri. You must show ID.

  Einnig er hægt að senda eyðublaðið í bréfpósti til Þjóðskrár Íslands Borgartúni 21 105 Reykjavík ásamt afriti af löggiltum skilríkjum.

  The form can also be sent by mail to Registers Iceland, Borgartun 21 105 Reykjavik along with a copy of your ID.

  Birting nafns í þjóðskrá / Display of name in register

  Fullt nafn er skráð án takmörkunar á fjölda stafa og því skipt í eiginnafn/nöfn, millinafn ef við á og kenninafn/nöfn. Að auki er skráð svokallað birtingarnafn sem er 44 stafir, ennfremur er skráð stytt nafn sem er 31 stafur. Nafnasvæði sem inniheldur 31 og 44 stafbil er miðlað. Þegar átt er við miðlun þá er vísað til dreifingar á þjóðskrá til viðskiptavina og þess nafns sem kemur upp við uppflettingu í skránni, t.d. í heimabönkum, hjá læknum, hjá sveitarfélögum o.s.frv. Birtingarnafn endurspeglar öllu jöfnu fullt nafn manns, en er þó takmarkað við 44 stafi. 

  Full name is registered without limitation of number of characters and divided in three types i.e. given name, middle name and surname. In addition abbreviated display names are registered i.e. display name with 31 characters (incl. spaces) and 44 characters (incl. spaces). Display name is distributed to the users of the national registry for an example by banks, doctors and municipals. The display names normally reflect the full name of an individual but is limited to 44 characters and 31 characters.

  • Fullt nafn kemur fram í vegabréfum, vottorðum o.s.frv. / Full name is displayed in passports, certificates etc.
  • Nafnbreytingar eru einungis heimilaðar einu sinni nema sérstaklega standi á. / Name change is only allowed once unless in special circumstances.
  • Vakin er athygli á að í kjölfar nafnbreytingar er æskilegt að sækja um ný skilríki, t.d. vegabréf og ökuskírteini. Bendir Þjóðskrá Íslands á að útgáfa nýs vegabréfs, vegna nafnbreytingar, er gjaldskyld.
  • After name changing it would be desirable to apply for new identities, for example passport and drivers license. Registers Iceland points out that publishing new passport because of name changing  requires fee.
  • Frekari leiðbeiningar um mannanöfn og nafnbreytingar eru á vef Þjóðskrár Íslands, skra.is og island.is / See further information on names and name changes on skra.is and island.is

   

  Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá ÞÍ er að finna á skra.is / Information on handling of personal information is to be found on skra.is