Loading
Loading...
Eyðublað A-154, Útg.16
1. Barn / Child
 1. Tilkynna þarf nafn barns á eyðublaði A-101 sem er að finna á www.skra.is.

  You must notify the child's name on form A-101 which can be found on www.skra.is.

2. Móðir / Mother

Ef móðir á ekki íslenska kennitölu þá þarf ljósrit af vegabréfi að fylgja / If the mother doesn't have Icelandic ID no. then a copy of the passport must follow

 1. Ef hjúskaparstaða móður er óupplýst í þjóðskrá þarf hjúskaparstöðuvottorð að fylgja, annars er ekki unnt að feðra barn.

  If mother's marital status is registered as unknown in the Icelandic national registry, a certificate of marital status must follow, otherwise it is not possible to father a child.

3. Lýstur faðir / Declared father

Ef lýstur faðir á ekki íslenska kennitölu þá þarf ljósrit af vegabréfi að fylgja / If the declared father doesn't have Icelandic ID no. then a copy of the passport must follow

4. Yfirlýsing móður / Mother's statement
 1. Ég undirrituð lýsi hér með ofangreindan mann sem föður / I, the undersigned, do hereby declarer the above-mentioned man to be the father of the above mentioned child

 2.  

  ______________________________________

5. Faðernisviðurkenning / Voluntary declaration of paternity
 1. Ég undirritaður viðurkenni að vera faðir ofangreinds barns / I, undersigned, do hereby declare that I am the father of the above mentioned child

 2.  

   

  ______________________________________

6. Vottar / Witnesses
 1. Undirritaðir vottar staðfesta að lýstur faðir hefir undirritað yfirlýsingu þessa / kannast við undirritun sýna í okkar viðurvist, sbr. 4.gr. barnalaga. Ef vottur á ekki íslenska kennitölu, þá þarf ljósrit af vegabréfi að fylgja. Vottar þurfa að hafa náð 18 ára aldri.

  The undersigned witnesses confirm that the declared father has signed this declaration / acknowledge his signature in our presence, according to article 4 of the Children's act. If the witness does not have an Icelandic ID no., then a photocopy of the passport must be enclosed. Witnesses must have reached the age of 18.

 2. Vottur 1 / Witness 1:

 3.  

  ______________________________________

 4. Vottur 2 / Witness 2:

 5.  

  ______________________________________

7. Leiðbeiningar / Instructions
 1. Eyðublaðið skal sent til Þjóðskrár Íslands, Borgartúni 21, 105 Reykjavík. / The form should be sent to Registers Iceland, Borgartún 21, 105 Reykjavík.

 2.  

  Foreldrar þurfa að leita til sýslumanns vegna meðlags með barni sem og forsjárbreytinga. / Parents have to contact the district commissioner regarding child support and changes in child's custody.

  Ef faðir er yngri en 18 ára þá þarf feðrun að fara fram hjá sýslumanni. / If father is younger than 18 years old, declaration of paternity must be done at the district commissioner.

  Tilkynna þarf nafn barns á eyðublaði A-101 sem er að finna á www.skra.is. / You must notify the child's name on form A-101 which can be found on www.skra.is