Loading
Loading...
Eyðublað EUGO-006, Útg.6
1. Leyfið

  1. Kr. 27.500
2. Umsækjandi: Einstaklingar- eða lögaðilar
3. Ábyrgðarmaður/framkvæmdastjóri
4. Iðnmeistari
5. Starfsstöð
Úr 8. gr. iðnaðarlaga nr. 42/1978:

“Iðngreinar, sem reknar eru sem handiðnaður og löggiltar hafa verið í reglugerð iðnaðarráðherra, skulu ávallt reknar undir forstöðu meistara. Meistari skal bera ábyrgð á að öll vinna sé rétt og vel af hendi leyst.“

6. Athugið!

Erlendur ríkisborgari sem á lögheimili hér á landi og hefur átt það samfellt í a.m.k. eitt ár, skal þó vera undanþeginn skilyrði um íslenskt ríkisfang. Ríkisborgarar aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins skulu vera undanþegnir skilyrðum um íslenskt ríkisfang og búsetu hér á landi skv. nánari ákvæðum sem ráðherra setur í reglugerð.

Áritun sýslumanns
8. Gögn sem þurfa að fylgja umsókninni
9.