Loading
Loading...
Eyðublað V-901P, Útg.3
1. Barn
2. Forsjáraðilar

Hér með staðfestist að upplýsingar sem hér eru gefnar um forsjá barns eru réttar og að útgáfa vegabréfs er samþykkt.

 1.  

  ___________________________________

  Undirskrift forsjáraðila 1

 1.  

  ___________________________________

  Undirskrift forsjáraðila 2

3. Vitundarvottar að undirskrift

Við undirrituð vottum að sú/sá er undirritað hefur þetta skjal hefur gert það í viðurvist okkar. Vottar þurfa að hafa náð 18 ára aldri.

 1.  

  ___________________________________

  Undirskrift votts 1

 1.  

  ___________________________________

  Undirskrift votts 2

4. Undirritun starfsmanns embættis og stimpill
5. Instructions
 1. Skriflegt samþykki forsjármanna

  Þegar sótt er um vegabréf fyrir barn yngra en 18 ára skulu báðir forsjármenn mæta, ásamt barni, til þess að sækja um vegabréf barnsins. Ef annar forsjármaður barns getur ekki mætt skal hann rita vottað samþykki sitt á þetta eyðublað. Ef aðrir en foreldrar barns fara með forsjá þess fer um samþykki þeirra með sama hætti.

  Ein/n með forsjá

  Fari einn með forsjá barns er undirskrift hans nægjanleg vegna umsóknar um vegabréf því Þjóðskrá Íslands mun staðfesta að viðkomandi fari einn með forsjána. Til að forðast tafir í útgáfu vegabréfs er þó vakin athygli foreldra sem fara einir með forsjá, að gangi þeir í hjúskap þarf ennfremur samþykki stjúpforeldris. Taki þeir aftur á móti upp sambúð þarf samþykki sambúðarforeldris eftir að sambúðin hefur verið skráð í þjóðskrá samfellt í eitt ár.

  Samkvæmt 10. gr. laga nr 136/1998 um vegabréf er refsivert að gefa upp rangar upplýsingar um forsjá

  Sjá nánar reglugerð nr. 560/2009 um vegabréf og lög um vegabréf nr. 136/1998.

 2. Upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga hjá Þjóðskrá Íslands er að finna á skra.is